กิจกรรมที่เปิดรับสมัคร


Run For kick

2018-07-08 05:30:00
สนามกีฬาธูปะเตมีย์

งานวิ่งเพื่อสนับสนุนศูนย์ฝึกฟุตบอลเยาวชนกองทัพอากาศ รายได้ร่วมสมทบทุนมอบให้ ศูนย์ฝึกฟุตบอลเยาวชนกองท...

สมัคร