School Supply Drive Fun Run :: 7 Day Run

20 Aug 17 สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)

ประเภทการวิ่ง รายละเอียด ค่าสมัคร
ระยะทาง 10 Km. มินิมาราธอน
เวลาปล่อยตัว 06:00:00 น.

500 บาท.

ระยะทาง 5 Km. Fun run
เวลาปล่อยตัว 06:15:00 น.

400 บาท.

ระยะทาง 3 Km. Fun run
เวลาปล่อยตัว 06:30:00 น.

300 บาท.

รายละเอียดงาน
จะประกาศอีกครั้ง

สถานที่รับเสื้อ
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 - 18.00 น. ที่สวนรถไฟ

สำหรับผู้สมัครกิจกรรมเป็นครั้งแรก กรุณากรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวของท่านให้เรียบร้อยก่อน สมัครกิจกรรมเพื่อลงทะเบียนเลือกประเภทการวิ่งและไซส์เสื้อที่ต้องการ

1.ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต จะมีค่าธรรมเนียมเกิด 10% จากจำนวนเงินทั้งหมด

2.ชำระเงินผ่านทางธนาคาร
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กสิกรไทย ชื่อบัญชี กนต์ธีร์ เดชเกิด เลขที่ 003-2-41380-5 ประเภท ออมทรัพย์

1. ส่งสำเนาใบโอนเงิน (pay-in) ตามหมายเลขข้างต้น มาที่ email 7dayrun@runaroundthailand.com
พร้อมแจ้งรายละเอียด ชื่อ-สกุล,หมายเลขการสมัคร(Ref no.) หรือ หมายเลขการชำระเงิน (Order No.)
2. แจ้งผ่านหน้าเว็บไซต์ คลิก
หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบความชัดเจนของไฟล์ภาพ และ วันเวลาที่ปรากฏในสำเนาใบโอนเงิน ว่าครบถ้วนหรือไม่เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ

หลังการแจ้งชำระเงินทางเราจะมีอีเมล์ยืนยันการชำระเงินส่งไปให้ เพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการรับเสื้อและหมายเลขวิ่ง

Contact : Email : 7dayrun@runaroundthailand.com , Tel : 061-416-5990 จันทร์-ศุกร์ (10.00-19.00 น.)
https://www.facebook.com/runaroundth