ประเภทของการชำระเงิน

1.ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต จะมีค่าธรรมเนียมเกิด 10% จากจำนวนเงินทั้งหมด

2.ชำระเงินผ่านทางธนาคาร
kasikorn thai bank 037-8-70701-3 นาง เสาวคนธ์ สรวลสำเริง ออมทรัพย์
และส่งสำเนาใบโอนเงิน (pay-in) ตามหมายเลขข้างต้น มาที่ email altrananthaburi@runaroundthailand.com
พร้อมแจ้งรายละเอียด ชื่อ-สกุล,หมายเลขการสมัคร(Ref no.) หรือ อีเมล์ของผู้สมัครด้วย

หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบความชัดเจนของไฟล์ภาพ และ วันเวลาที่ปรากฏในสำเนาใบโอนเงิน ว่าครบถ้วนหรือไม่เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ

หลังการแจ้งชำระเงินทางเราจะมีอีเมล์ยืนยันการชำระเงินส่งไปให้ เพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการรับเสื้อและหมายเลขวิ่ง

Contact : Email : altrananthaburi@runaroundthailand.com https://www.facebook.com/UltratrailNanthaburi/