head_review
review_pic
Post Date : 18 Jul 2014
ปัจจัยที่นักวิ่งต้องรู้……ในการซ้อมวิ่ง การวิ่ง… หรือออกกำลังกายหรือการปฏิบัติอะไรก็ตาม ที่ร่างกายต้อง เคลื่อนไหวมากกว่าปกติ จะส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้าง และระบบการทำงานของร่างกาย อาจจะ แข็งแรงขึ้นหรืออ่อนแอลง ( บาดเจ็บ ) ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติใน กิจกรรมนั้นๆ...
findmore
tip_run
Post Date : 17 Jul 2014
ร่างกายของคนเรานั้นถูกออกแบบมาให้ต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา แต่ปัจจุบันพวกเราเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ชีวิตไปมาก อุปกรณ์ต่างๆ ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์มากขึ้น อย่างจะเปลี่ยนช่องทีวีซักทีก็ต้องมีรีโมต ทำให้ไม่ต้องลุกขึ้นมาเดินเพื่อเคลื่อนไหวและออกแรง ทำให้โรคภัยไข้เจ็บตามมามากมาย “การวิ่ง” เป็นวิธีการออกกำลังกายแบบง่ายๆ แต่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากเลยทีเดียว สามารถป้องกันโรคหัวใจ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย เพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ ดังนั้น...
findmore
Page 4 of 4« First...234