วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดให้เป็นงานวิ่งครั้งยิ่งใหญ่ใจกลางเมืองขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2.เพื่อส่งเสริมให้คนเมืองได้ร่วมเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพทีดี
3.เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานมอบให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษา


Race category Distance(Km.) Fee Start
Mini marathon 10 500 05.00
Fun run 5 500 05.15
Together Run(วิงคู่) 10 1000 05.00
Together Run(วิงคู่) 5 1000 05.15

สถานที่รับเสื้อ

9-10 กุมภาพันธ์ @ พื้นที่ โซนลีฟวิ่งแกลอรี่ ชั้น 3 Siam paragon

รายละเอียดงาน

Mini Marathon 10km
• Male and Female Overall
Starts from Siam Paragon at 5AM
Fun Run 5km
• Male and Female Overall (No award will be given at this category)
Starts from Siam Paragon at 5:15am

รางวัลการแข่งขัน

ผู้เข้าเส้นชัย Mini Marathon 10 กิโลเมตร ได้รับเงินรางวัลดังนี้
ผู้เข้าเส้นชัย 3 อันดับแรก ชาย และ ผู้เข้าเส้นชัย 3 อันดับแรกหญิง
อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท (ชาย/หญิง)
อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท (ชาย/หญิง)
อันดับ 3 ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท (ชาย/หญิง)
** ผู้เข้าแข่งขันทุกคนที่เข้าเส้นชัย ทุกประเภทการแข่งขัน จะได้รับเหรียญผู้พิชิต / เสื้อที่ระลึก และ กระเป๋าผ้าร่ม พร้อมอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
** นักวิ่งประเภทคู่ 100 คู่แรกที่เข้าเส้นชัยจะได้รับผ้า Buff Finisher 1
นักวิ่ง 10 K ประเภทคู่ 100 คู่แรกที่เข้าเส้นชัยจะได้รับผ้า Buff Finisher 1

Awards
Mini Marathon 10 km
The first 3 male runners and 3 female runners who cross the finish line
will be awarded the following:
1st runner 5,000THB (Male & Female)
2nd runner 3,000THB (Male & Female)
3rd runner 1,500THB (Male & Female)
** Every runners who cross the finish line will be given with finisher-medal, running t-shirt, and one polyester bag also snacks and drinks.
** The first 100 pair of 10K runners who Finish will be given “Siam Paragon Couple Finisher Buff ” and many other souvenirs.
คลิกเพื่อขยาย/zoomคลิกเพื่อขยาย/zoomคลิกเพื่อขยาย/zoom

Contact : Email : paragontogether@runaroundthailand.com Tel : 061-416-5990 จันทร์-ศุกร์ (10.00-19.00 น.)
https://www.facebook.com/runaroundth