หลังจากสมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์และได้กดปุ่ม"ยืนยันอีเมล์/verify your email" ในอีเมล์ที่ส่งไปแล้ว กรุณาเข้าสู่ระบบอีกครั้ง
Contact : Email : runforkick@runaroundthailand.com https://www.facebook.com/runaroundth